اندیشه های سیاسی محقق نراقی
61 بازدید
ناشر: دبیرخانه مجلس خبرگان ‏رهبری
نقش: نویسنده
سال نشر: 1381
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
شناخت و تدوین اندیشه‏های سیاسی فقیهان و متفکران اسلامی شیعی امروزه ضروری‏ترین حرکت برای مکتب و نظامی است که می‏خواهد از خلوص فرهنگی خود پاسداری کند. تبیین اندیشه سیاسی محقق نراقی گامی است در این راستا که در ده فصل سامان داده شده است: زندگی علمی و سیاسی نراقی، اوضاع ایران در روزگار نراقی، حکومت و مشروعیت، سهم نراقی در احیای نظریه ولایت فقیه، قلمرو اختیارات ولی فقیه، زوال و بقای دولت و... .