روحانیت و مشروطه
51 بازدید
ناشر: موسسه بوستان کتاب
نقش: نویسنده
سال نشر: 1385
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
آن پدیده مهمى که به نهضت مشروطیت اوج داد و روح آن را در کالبد ایران دَماند و زن و مرد ایرانى را به پشتیبانى و جان‏فشانى در راه این حرکت واداشت، نقش‏آفرینى و عرصه‏دارى مراجع تقلید نجف بود که با نهضت بزرگ فتوا، رایَت دین سیاسى را بر دَرِ هر خانه‏اى افراشتند و از مردمان مؤمن خواستند که به فتواهاى سیاسى نیز، بسان فتواهاى عبادى گردن نهند و این عهد و رسالت مقدس را فرونگذارند که اگر چنین کنند، ساحَت عبادى آنان نیز، بى‏گمان، آسیب خواهد دید و آن باروى باشکوه، از گزندهاى روزگار در امان نخواهد ماند.