چشم به راه مهدی (عج)
51 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1375
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
اماما، تا پیش از طلوع خورشید 57، تصویر روشنى از حرکت جهانى تو نداشتیم که چگونه ملیونها انسان، سربر آستان تو مى‏سایند و به امر تو عاشقانه سر مى‏دهند و جگر گوشه‏هاى خود را تقدیم مى‏دارند، در تو ذوب مى‏شوند و بسان پولاد، مقاومند، صخره‏وش جلوى دشمن تو صف مى‏بندند، زمین زیر گامهایشان، به لرزه در مى‏آید، در عین حال چهره‏هاى‏ آرامى دارند و لبهاى خندان و دستان یتیم‏نواز و قلبهاى پر از مهر و صفا. امّا، در فجر 57 و پس از طلوع خورشید گرمابخش در بهمن سرد، به بهار خرم و شاد، که همه آلاله‏ها در پاى تو مى‏ریزند، همه گلهاى سرخ سرخ بر تو لبخند مى‏زنند، همه مرغان نغمه‏خوان به عشق تو مى‏سرایند، همه چشمه‏ها، به عشق تو مى‏جوشند، گل و گیاه به عشق تو جان مى‏گیرند و طراوت و شادابى مى‏یابند، ایمان آوردیم. ایمان آوردیم که «دجّال»ها رسوا مى‏شوند. ایمان آوردیم که «سفیانى»ها سر به نیست مى‏شوند. ایمان آوردیم که فریاد تو، نداى حیات‏بخش تو، مهرورزیهاى تو، کران تا به کران را درخواهد نوردید و فوج فوج، به‏ سوى تو خواهند آمد و تو را چو نگینى درآغوش خواهند گرفت.