علامه نائینی فقیه نظریه پرداز
72 بازدید
ناشر: موسسه بوستان کتاب
نقش: نویسنده
سال نشر: 1386
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
علامه میرزا محمد حسین نائینى، فقیه ژرف‏اندیش و نظریه‏پردازى بود که فقه را از مدرسه به متن اجتماع آورد و در غوغاى مشروطیت و میدان‏دارىِ غرب‏زدگان مشعلى افروخت که مسیر اجتماع و سیاست را نورباران کرد. درباره شخصیت و اندیشه این فقیه سترگ، بحث‏ها و نکته‏هاى فراوانى وجود دارد، اثر حاضر مى‏کوشد از قلم و زبان دانشوران مختلف، این بحث‏ها و نکته‏ها را واکاوى کند.