ماهیت حکومت نبوی
66 بازدید
ناشر: موسسه بوستان کتاب
نقش: نویسنده
سال نشر: 1389
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
اندیشه‌ها و عملکرد سیاسی پیامبر اسلام(ص) منشور حکومت دینی و ره‌گشای گره‌های حکومتی و پاسخ‌گوی چالش‌های سیاسی است، زیرا در آن، اخلاق با سیاست، حکمت با مصلحت و شیوه حکومت‌داری با راه‌کارهای عقلانی درهم آمیخته است. اقتدای به این سیرة حکومت‌داری سبب پایندگی و بالندگی نظام سیاسی و رشد و گسترش اسلام در جامعه و جهان خواهد بود. پژوهش حاضر با انگیزه تشریح سیرة فوق درچهار بخش سامان یافته است: ماهیت حکومت نبوی، نصیحت از حقوق متقابل دولت و مردم، معیارهای گزینش کارگزاران در حکومت نبوی و روش‌های تربیت سیاسی در حکومت نبوی.