نیم نگاهی به ماهیت فکری و عملی هیئت: هیئت عامل حفظ اصالت دینی نهضت جنگل بود
53 بازدید
محل نشر: شاهد یاران » آذر 1385 - شماره 13 (3 صفحه - از 45 تا 47)
نقش: مصاحبه شونده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی