سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
دفتر تبلیغات اسلامی ، مجله حوزه و فقه 
محقق و پژوهشگر 
1361/01/01 
ادامه دارد 
پژوهشی 
همکاری 
دبیرخانه خبرگان 
محقق و پژوهشگر  
1379/01/01 
1381/01/01 
علمی و پژوهشی 
همکاری 
هیات واگذاری زمین استان سیستان و بلوچستان 
نمایندگی ولی فقیه و حاکم شرع استان 
1359/01/01 
 
اجرایی 
همکاری 
سپاه پاسداران سیستان و بلوچستان 
مبلغ  
 
 
اجرایی 
همکاری 
جهاد سازندگی سیستان و بلوچستان 
مبلغ 
 
 
اجرایی 
تدریس 
حوزه علمیه 
مدرس 
 
 
-----